CONTACT US

Tel:  918-299-1133

Fax: 918-299-1205

5050 E. 111th St. South

Tulsa, OK 74137

  • YouTube
  • Instagram - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Facebook - White Circle

St. James Church

5050 E. 111th St. South, Tulsa, Oklahoma, 74137  |  918-299-1133